Získané osvědčení lektorek

23.04.2015 13:52

Abychom podle nového zákona splňovali kvalifikační předpoklady pro pozici pedagoga
volného času, absolvovali jsme 11. - 19.10.2014 kurz - Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost.
Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků a vedl ho ředitel DDM Mgr. Tomáš Kovanda. Děkujeme, že si na nás pan ředitel udělal čas a předal nám mnoho teoretických i praktických poznatků v oblasti pedagogiky volného času, které můžeme využít v našich tanečních hodinách.Kontakt

Taneční skupina Destiny

Vedoucí taneční skupiny
Ing. Dominika Horejšová
Tel.: +420 721 014 252

DDM Klatovy
Tel: +420 376 311 345