Kroužky

Členové tanečních kroužků se seznámí s novou taneční choreografií. Naučí se novým tanečním technikám a orientaci v prostoru, práci s rytmikou a tempem. Poznají specifika různých druhů tance. Naučí se prezentovat získané dovednosti a zkušenosti, komunikovat a pracovat ve skupině, rozvíjet kolektivní práci. Pomocí tance se děti a mládež naučí lépe vyjadřovat své pocity, zdokonalovat ladnost a držení těla.

Výsledkem kroužku je řádně secvičená taneční choreografie, se kterou účastníci mohou vystupovat na soutěžích, různých společných, kulturních a sportovních akcí. 

Taneční kroužek mohou navštěvovat všechny věkové kategorie od 4 let, které budou rozděleny do skupin dle věku.

Členové kroužku se scházejí pravidelně 1-2x týdně po celý školní rok (září – červen). V průběhu celého tréninku se řídí pokyny svého lektora. Délka a čas tréninku je uzpůsobena věku dětí a trvá v rozmezí 60–120 minut.

Náplň taneční skupiny

 • procvičovat taneční techniky různých druhů tanců
 • rozvíjet pohybové dovednosti
 • pomáhat členům odstraňovat špatné pohybové návyky
 • zdokonalovat vzájemnou pohybovou souhru v kolektivu
 • rozvíjet týmovou spolupráci
 • zdokonalovat prostorové a hudební cítění s důrazem na taneční projev
 • umožnit objevovat vlastní pohybové schopnosti a rozvíjet je
 • účelně využívat volný čas
 • rozvíjet paměť a improvizaci, talent                                                          

Proč se přihlásit do tanečního kroužku?

 • děti a mládež se naučí něco nového, získají nové zkušenosti 
 • mohu se uvolnit a odpočinout si od školy
 • tanec jim pomáhá srovnat tělo po vyučování
 • mohou udělat něco pro svoje zdraví
 • mohou prohloubit sociální vztahy
 • mohou se vcítit do hudby vlastním srdcem, mohou pomocí tance ukázat svoji osobnost
 • najdou spoustu nových kamarádů
 • v dnešní době potřebují děti více pohybu
 • vyplnění volného času smysluplněji
 •  spojení hudby a tance
 •  získané zkušenosti mohou využít do budoucna 

Kontakt

Taneční skupina Destiny

Vedoucí taneční skupiny
Ing. Dominika Horejšová
Tel.: +420 721 014 252

DDM Klatovy
Tel: +420 376 311 345