Mix dance

Věková skupina:    5-12 let
Délka kroužku:     60 min.
Lektor kroužku:    Michaela Lávičková, Dominika Horejšová

Od šk.roku 2016/2017 přidány hodiny s novou lektorkou Michaelou Lávičkovou!!!

Úterý - 16.45 - 17.45 - věk 5-7 let  -  sál Gymnázium Klatovy
           - 18.00 - 19.00 - věk 7-12 let - sál DDM Vídeňská ul.

Středa - 17.00-18.00 - věk 5-7 let - sál Gymnázium Klatovy


Obsah: 

- taneční, gymnastická a pohybová průprava
- seznámení s různými tanečními styly (balet, dance art, show art, disco dance,...)
- zvládnutí jednotlivých tanečních prvků (pohyby rukou, těla, skoky, otočky)

Průběh hodiny:

1) Rozcvičení - zahřívaní svalů, kloubů, strečink.
2) Ukázka taneční techniky, prvků a stylů.
3) Příprava a nácvik choreografie.
4) Závěrečný strečink.

Plánované akce:

- vystoupení na různých společných, kulturních a sportovních akcí
- zúčastnění se tanečních soutěží
- víkendová soustředění
- letní taneční tábory

 


Kontakt

Taneční skupina Destiny

Vedoucí taneční skupiny
Ing. Dominika Horejšová
Tel.: +420 721 014 252

DDM Klatovy
Tel: +420 376 311 345